На перший погляд може здатися, що кадрових питань у релігійних організацій не існує, оскільки вони не є мирськими утвореннями (не пов’язаними з матеріальним Світом). Однак це не так. Громада через організації, з яких вона складається, нарівні з іншими організаціями підлягає нормативно-правому регулюванню спільно з законодавством України. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність релігійних організацій в Україні, є Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987-ХІІ (далі - Закон № 987). У статті 13 Закону № 987 зазначено, що релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення) та має права відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення). Отже, такі організації, нарівні з іншими, повинні мати власний обслуговуючий персонал. А якщо є персонал, неодмінно виникають кадрові питання.

Оформлення священнослужителів та служителів Храму

Як правило, у статутах громад зазначається, що священнослужителі не є найманими працівниками. Згідно із Законом № 987 трудове законодавство на взаємини священнослужителів з громадами не поширюється. Отже на священнослужителів не ведуться трудові книжки, не оформляються кадрові документи (особові справи, картки тощо), не ведеться табель обліку робочого часу і не поширюються передбачені законодавством соціальні гарантії, зокрема право на відпустку.
Священнослужителі призначаються, переміщуються і звільняються зі своїх місць керівником релігійної громади, а також у організаційних питаннях підпорядковані раді громади (ст. 8 Закону № 987). Призначення священнослужителів оформляється указами (постановами), які складаються у двох примірниках в довільній формі. Один з них залишається у справах громади, а другий передається священнослужителю. В указі повинна бути визначена дата, з якої священнослужитель повинен приступити до виконання своїх обов’язків. На кожного священнослужителя в громаді ведеться особова справа, в якій зазначаються всі його службові переміщення (призначення, звільнення тощо).


Обов’язки священнослужителів та служителів Храму:

  • вивчення та засвоєння духовної книги «Ведават»;

  • богослужіння, обряди, таїнства та церемонії;

  • справи милосердя та добродійності;

  • паломництва та релігійні ходи;

  • місіонерська діяльність;

  • релігійна освіта, навчання та виховання.

З питаннями звертатись:
Голова релігійної громади та
Керівник релігійної організації
Юрій Олександрович Петров Священнослужитель
«Слов’яно-Ведичного Храму Спадщини Предків»
тел.: 063 590 20 20
ел.пошта: vedavat.hram@gmail.com
сайт: www.vedavat.com.ua